History

ציפוי לשימור מבנים עתיקים

הגנת ושימור למבנה עם הפחתה של לחות.

הציפוי מתאפיין בייבוש נימי עדין וניהול איזון הלחות. בנוסף, מונע ביעילות כניסה מחודשת של לחות  באופן טבעי.

 

מבנים לשימור, אנדרטאות, גשרים ישנים ועוד

חוץ בית ביפו.jpeg

מאחר וכמעט כל מצע מינרלי בבניינים ישנים מכיל מים ומלח, קיימת דרישה להגנה על המבנה/אנדרטה בצבעים מיוחדים המסוגלים ״לנשום״ עם מערכת של נימים ופתחים, שתפקידן למנוע הצטברות מלח ולחות וגם לעמוד בכל תנאי מזג אויר.

חוץ בית ביפו 2.jpeg

מנגנון הסרת לחות היעיל ביותר הוא ייבוש נימי, בו מועברים מים ומלח מבפנים אל  החלק החיצוני של פני הקיר. הציפוי ״היסטורי״ מאפשר הסרת לחות עדינה עד לרמה  המינימאלית, ובמקביל משמש גם כדיודה ומונע חדירת לחות חדשה כגון גשם. תודות לתכונות אלו,  נמנעת התפתחות של אצות, אזוב ופטריות מאחר ומצא הגידול אינו מתאים. חזית המבנה נשמרת יפה ונקייה במשך שנים רבות.

12500ml_HISTORY-m_frei-1536x1536.png.webp

    :תכונות 


גימור מט

ניהול לחות

ייבוש נימי עדין

(מונע סדקים הקשורים ללחות (התנפחות וסדקים

עמיד בפני חומצות, אלקליות, חנקן ותחמוצות גופרית

דוחה לכלוך

 

גיליון נתוני בטיחות

מפרט טכני

מידע נוסף

 
Icon_for_outdoors_web-150x150_edited_edited_edited.png
Icon_paint_roller_brush_spray_diffuser_web-150x150.png.webp
Icon_moisture-regulating_web-150x150.png.webp
Icon_matte_web-150x150.png.webp
Icon_reflects_UV-radiation_web-150x150.png.webp
Icon_variable_diffusion_web-150x150.png.webp
Icon_weather_resistant_web-150x150.png.webp